Що за качествени пелети?

Размер на пелетите

Размерът (дължината) на пелетите може да варира

Много често се злоупотребява с фразата- качествени пелети. Може да бъде срещната в почти всяка една обява, сайт на производител или търговец, който продава тази стока. В Европейския съюз, нормата за качествени пелети се определя единствено с европейски стандарт (EN 14961-2). Съгласно този стандарт се предвиждат еднакви правила в Европа за дървесни пелети, както и  конкретни изисквания към тях – дължина, диаметър, съдържание на пепел, съдържание на влага и др.

Какво означава ENplus?

През 2010 Европейската Асоциация на производителите на биомаса – AEBIOM създава търговската марка ENplus. С тази стъпка от Асоциацията целят да наложат сертификат с цел налагането на контрол по цялата верига от добиването на дървесина до крайните потребители. ENplus разграничава 2 класа за качества А1 и А2. В клас А1 са въведени най-строги ограничения за съдържание на пепел в пелетите. В клас А2 съдържанието на пепел е до 1,5%. За промишлените пелети сертификата EN-B е със значително намалени ограничения.

Логото на ENplus А1

Логото на ENplus А1

Когато споменаваме дали едни пелети са качествени, ние визираме дали те отговарят на изискванията на Европейски стандарт (EN 14961-2), както и на това към кой клас спадат съгласно нормите на сертификат ENplus. Основните параметри, на които едни пелети трябва да отговарят за да попадат в графата А1 (Най-високият клас пелети) са следните:

  • съдържание на остатъчна влага < 10%
  • съдържание на пепел < 0.7%
  • калоричност на пелетите > 4.7 kWh/кг
  • съдържание на сяра < 0.03%
  • плътност > 600 кг/м3

Защо повечето производители нямат сертификат ENplus?

Причината за това не е толкова в контрола, който се налага от сертифициращия орган, колкото оскъпяването на крайният продукт. Тъй като пазара на пелети в България е изключително ценово чувствителен, наличието на такъв сертификат ще увеличи стойността на пелетите с допълнително 15-17 лв на тон за крайният потребител. Това пък ще направи продукта не конкурентен. Това, което правят повечето производители за да постигна по-добра цена за крайния клиент е периодични проби в сертифицирани лаборатории, които изследват показателите съгласно стандарта. Винаги, когато купувате пелети обръщайте внимание дали производителия е правил такива проби и какви са техните показатели.

Vesta препоръчва: Винаги изисквайте от производителя или търговеца сертификат от тест контрол за пелетите, които купувате. Добре е параметрите от сертификата да съответстват с тези, написани върху чувала.

Има ли значение цвета за качеството на пелетите?

Качествени пелети

Качествените пелети имат различни цветове в зависимост от входящата суровина

И да и не. Това, че едни пелети са по-светли, а други по-тъмни не винаги означава по-добро или по-лошо качество. Когато става въпрос за пелети от дървесина, то техният цвят зависи от вида на дървесината, който се влага – дали технологията на производство започва от обла дървесина или дали от отпадъчни продукти на дървопреработвателната промишленост – дърводелски цехове, паркетни или мебелни фабрики и др. У много хора, все още витае заблудата, че по-светлите пелети са с по-високо качество. Това обаче не е винаги е вярно. Има производители, които влагат некачествена дървесина (капаци, изрезки и др.) и добавят избелващи агенти или друг тип биомаса за да подобрят цвета. За това Vesta препоръчва – винаги изисквайте сертификат или тест контрол от търговеца или производителя от който купувате Вашите пелети. Това е единствения начин да сте сигурни, че си купувате качествени пелети.

Какви са пелетите, които Vesta предлага?

Пелетите на Vesta отговарят на най-високите изисквания за качество, съгласно EU стандарт (EN 14961-2) и по-точно попадат в графата А1. Това означава, че когато използвате такива пелети от нас или друг производител би трябвало хамалогията по почистване на котела да е сведена до минимум – веднъж на 7-10 дена. Важно е да знаете, че този тип пелети не образуват шлака, което води до нарушаване на горивния процес и много често до загасяне на котела. Практически с пелети клас А1 може да постигнете комфорта на отопление еквивалентен с този при отопление на газ, ток, нафта, но на много по-изгодна цена.